Ahmet Hamdi Tanpınar'ın klasik eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü için poster seti.
"Şayet Saatleri Ayarlama Enstitüsü adında bir kurum gerçekten var olsa ve 1950'lerde posterleri usta grafik tasarımcı İhap Hulusi Görey tarafından yapılsaydı nasıl olurdu?" düşüncesi üzerine üretilmiştir.

Poster set for Ahmet Hamdi Tanpınar's classic novel Time Regulation Institute.
In the novel, Time Regulation Institute uses various slogans reflecting the organization's corporate identity and worldview.
These posters were made to look and feel like actual posters circulated by the Time Regulation Institute as propaganda images in the 1950s.
Ayar, saniyenin peşinden koşmaktır.
Regulation is chasing down the seconds.

________
Refahın yolu sağlam bir zaman anlayışından geçer.
The path to well-being springs from a sound understanding of time.

________
İnsan her şeyden evvel iştir, iş ise zamandır.
We shall declare that man is first and foremost a creature who works, and that work itself is time.

________
Back to Top